جكستان http://jokestan2011.mihanblog.com 2020-07-04T08:29:34+01:00 text/html 2013-10-16T00:23:16+01:00 jokestan2011.mihanblog.com نوید ... جک جدید http://jokestan2011.mihanblog.com/post/41 <font style="font-size: 10pt;" color="#99918e" face="Tahoma"><font style="font-size: 8pt;" color="#99918e" face="Tahoma"><font color="#000000"><strong><font style="font-size: 11pt;" color="#fffff0" face="Tahoma"><font style="font-size: 9pt;" color="#000000" face="Tahoma"><font color="#c87a82"><font color="#c87a82"><font color="#c87a82"><font color="#c87a82"><font color="#c87a82"><font color="#c87a82"><font color="#c87a82"><font color="#c87a82"><font color="#c87a82"><font color="#c87a82"><font color="#c87a82"><font color="#c87a82"><font color="#c87a82"><font color="#c87a82"><font color="#c87a82"><font color="#c87a82"><font color="#c87a82"><font color="#c87a82"><font color="#c87a82"><font color="#c87a82"><font color="#c87a82"><font color="#c87a82"><font color="#c87a82"><font color="#c87a82"><font color="#c87a82"> <div style="overflow: hidden; text-align: center; line-height: 16px; width: auto; font-family: tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; clear: right; font-size: 12px;" class="posttext"><span style="color: rgb(153, 0, 0);"><span style="font-size: small;">یه بار هم تو برنامه آشپزی شبکه دو، خانومه می‌گفت: "حالا من گوشتم رو کامل ورز میدم، آقای حسینی هم زحمت سیخ کردنش رو می‌کشه"!!!</span></span></div> <div style="overflow: hidden; text-align: center; line-height: 16px; width: auto; font-family: tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; clear: right; font-size: 12px;" class="posttext"><span style="color: rgb(153, 0, 0);"><span style="font-size: small;">من: <img style="margin-bottom: -2px;" class="post_smiley" title=":|" alt=":|" src="1_files/s23.htm"></span></span></div> <div style="overflow: hidden; text-align: center; line-height: 16px; width: auto; font-family: tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; clear: right; font-size: 12px;" class="posttext"><span style="color: rgb(153, 0, 0);"><span style="font-size: small;"> آقای حسینی: <img style="margin-bottom: -2px;" class="post_smiley" title=":|" alt=":|" src="1_files/s23.htm"></span></span></div> <div style="overflow: hidden; text-align: center; line-height: 16px; width: auto; font-family: tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; clear: right; font-size: 12px;" class="posttext"><span style="color: rgb(153, 0, 0);"><span style="font-size: small;"> سیخه: <img style="margin-bottom: -2px;" class="post_smiley" title=":|" alt=":|" src="1_files/s23.htm"></span></span></div> <div style="overflow: hidden; text-align: center; line-height: 16px; width: auto; font-family: tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; clear: right; font-size: 12px;" class="posttext"><span style="color: rgb(153, 0, 0);"><span style="font-size: small;"> شوهر خانومه: </span><img style="margin-bottom: -2px;" class="post_smiley" title=":|" alt=":|" src="1_files/s23.htm"></span></div></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></strong></font></font></font> text/html 2012-05-20T07:53:29+01:00 jokestan2011.mihanblog.com نوید ... پ ن پ جدید جدید... http://jokestan2011.mihanblog.com/post/39 <p><font color="#005279" size="2"><img title="اس خنده دار ,جوک جدید, عکس خنده دار , عابر بانک" alt="اس خنده دار ,جوک جدید, عکس خنده دار , عابر بانک" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu1840.jpg"></font></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">*</span>به دخترعموم که ۵ سالشه میگم: دخترا موشن مثه خرگوشن میگه <span style="color: rgb(255, 0, 0);">پ ن پ </span>همه مثل شما پسرا گاو گوساله ایم</p> <p style="text-align: justify;">اصلا یه وضعی شده به خدا!</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">*</span>دوستم میگه با گوشی برم اینترنت از شارژم کم میشه؟</p> <p style="text-align: justify;">میگم <span style="color: rgb(255, 0, 0);">پ ن پ</span> از صندوق ذخیره سازمان اوپک کم میشه!</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">*</span>میخوایم بریم خونه جدیدمون، مامانم میگه این همه اثاثو باید با کامیون ببریم؟! میگم: <span style="color: rgb(255, 0, 0);">پ ن پ</span> راست کلیک کن، کات شون کن، برو تو خونه جدیده پیست کن!</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">*</span>به دوستم اس ام اس زدم میگم کلاس تشکیل نمیشه. جواب داده یعنی استاد نیومده؟ میگم<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> پ ن پ</span> رفته قایم شده همه دارن دنبالش میگردن.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">*</span>با دوستم رفتیم خرید. برگشتیم دیدیم ماشینش نیست میگه: دزدیدنش میگم <span style="color: rgb(255, 0, 0);">پ ن پ </span>خسته شده بود از بس منتظر ما وایساد. اس ام اس داد گفت من میرم خودتون بیاین!</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">*</span>لباس خریدم. کارت عابرمو گذاشتم رو میز میگم ۲۰۱۵٫ میگه رمز کارتته؟</p> <p style="text-align: justify;">میگم<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> پ ن پ</span> تلفنمه. دادم مزاحم بشی.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">*</span>تو اتوبان گشت نامحسوس یه ماشینو گرفته بود. راننده ماشینه به پلیسه میگه می خوای جریمم کنی؟ پلیسه میگه:<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> پ ن پ </span>با دوتا همکارام می خواستیم منچ بازی کنیم یه یار کم داشتیم گفتیم مزاحم شما بشیم.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">*</span>نصف شب ماشین خاموش شده زنگ زدم میگم بابا باطری ماشین تموم کرده روشن نمیشه. میگه یعنی خالی شده؟</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">پ ن پ</span> واقعا تموم کرده دارم میبرم خاکش کنم گفتم ببینم تو هم میای؟</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">*</span>به پسرخاله ام می گم تب کردم میگه؛ مریض شدی؟ می گم <span style="color: rgb(255, 0, 0);">پ ن پ</span> دمای بدنمو بردم بالا ببینم فنش کار میفته یا نه.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">*</span>یارو میره سردخونه میگه: بی زحمت جسد پدربزرگمو تحویل بدین.</p> <p style="text-align: justify;">میگن: می خوای خاکش کنی؟</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">پ ن پ</span> میخواهم تا گارانتیش تموم نشده ببرم عوضش کنم.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">*</span>رفتم پیژامه از کمد برداشتم پوشیدم بابام میگه از تو کمد برداشتی؟</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">پ ن پ</span> گذاشته بودم تو یخچال تابستونیه پیژامه تگری بپوشم خنک شم.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">*</span>داشتم می رفتم طرف ماشینم یهو دیدم افسره داره یه چیزی می نویسه!</p> <p style="text-align: justify;">گفتم: داری جریمه ام می کنی؟</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">پ ن پ</span> دارم اسمتو پشت کارت دعوت عروسیم می نویسم. میای؟</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">*</span>رفتم فروشگاه میگم سیخ داری؟</p> <p style="text-align: justify;">میگه برا کباب؟ <span style="color: rgb(255, 0, 0);">پ ن پ </span>برا خاروندن دیافراگمم از تو دهنم می خوام.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">*</span>خوابیدم تو آفتاب دوستم اومده میگه داری آفتاب می گیری؟</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">پ ن پ</span> دارم فتوسنتز می کنم!!</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">*</span>دارم میرم به ماهیه غذا بدم، میگه می خوای بهش غذا بدی؟ <span style="color: rgb(255, 0, 0);">پ ن پ </span>بهش پول میدم هرچی خواست بخره.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">*تصادف کردم تو جاده ماشینم تا نصف عقبش رفته زیر تریلی ۱۸ چرخ. اعصابم خورده. یارو می بینه این صحنه رو بهم میگه تصادف شده؟! گفتم <span style="color: rgb(255, 0, 0);">پ ن پ</span> مسابقه فوتباله مردم جمع شدن از رادیو ماشین دارن گوش میدن! ماشینو گذاشتن زیر تریلی هیجانش بیشتر شه!!</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">*</span>به فروشنده می گم آقا پایه گیتار می خوام. میگه برای گیتار؟</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">پ ن پ </span>میخوام پایه باشه آخر هفته ها با هم بریم دربند!</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">*</span>رفتم lcd بخرم می گم چند؟</p> <p style="text-align: justify;">میگه قیمتش؟</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">پ ن پ</span> سایز کمرش که تو خونه شلوار پاش کنم.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">*</span>دارم تند تند تایپ می کنم داداشم اومده میگه داری تایپ می کنی؟</p> <p style="text-align: justify;">میگم: <span style="color: rgb(255, 0, 0);">پ ن پ</span> کیبوردم خسته شده دارم ماساژش می دم.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">*</span>یکی از این سوسک کوچیکا از جلو پام رد شده یه دستمال از جیبم درآوردم… دوستم میگه می خوای بکشیش؟</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">پ ن پ</span> آبریزش بینی داره می خوام نریزه رو قالی.</p> text/html 2012-04-21T09:08:30+01:00 jokestan2011.mihanblog.com نوید ... سری جدید پ نه پ؟ http://jokestan2011.mihanblog.com/post/37 <FONT size=4>چه ۲۴ ساعت نیست به دنیا اومده ، برگشته بهم میگه نمیتونه راه بره ؟ گفتم پـَـــ نــه پـَـــ فقط میتونه پشتک بزنه !</FONT> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><BR></SPAN><SPAN style="COLOR: #ff00ff"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">&nbsp; * * * * * * * * * * * * *</SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><BR>خاور&nbsp;اومده داریم اثاث خونه رو بار میزنیم ، میگه دارید از این محل میرید ؟&nbsp;گفتم پـَـــ نــه پـَـــ داریم اثاث میبریم پارک خاله بازی کنیم !</SPAN></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><BR>&nbsp;</SPAN> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><BR></SPAN><SPAN style="COLOR: #ff00ff"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">&nbsp; * * * * * * * * * * * * *</SPAN></SPAN></P></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><BR>گفتم : از صدای سخنش ندیدم خوشتر ! گفت عشق رو میگی ؟ گفتم پـَـــ نــه پـَـــ صدای خروپف بابام رو میگم !</SPAN></DIV> <DIV id=yui_3_2_0_1_13319854135051300 style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"></SPAN>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><BR></SPAN><SPAN style="COLOR: #ff00ff"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">&nbsp; * * * * * * * * * * * * *</SPAN></SPAN></P></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><BR>سگ خریدیم اندازه خر ، بستیمش توی باغ ! اومده میگه اینو خریدید واسه امنیت ؟ گفتم پـَـــ نــه پـَـــ خریدیم باغو بیل بزنه !<BR>&nbsp;</SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><BR></SPAN><SPAN style="COLOR: #ff00ff"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">&nbsp; * * * * * * * * * * * * *</SPAN></SPAN></P></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><BR>بهش&nbsp;گفتم سی دی مادربردت رو بده کار ضروری دارم ؟ رفت خونه و بعد دو ساعت&nbsp;اومده میگه همونی که روش نوشته Gigabyte ؟ گفتم پـَـــ نــه پـَـــ همونی&nbsp;که نوشته گلچین شاد بندری ۹۰ !<BR>&nbsp;</SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><BR></SPAN><SPAN style="COLOR: #ff00ff"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">&nbsp; * * * * * * * * * * * * *</SPAN></SPAN></P></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><BR>بهش گفتم هفته بعد تولدمه ! گفت یعنی باید کادو بخرم واست ؟ گفتم </SPAN><A href="http://www.taknaz.ir/news_cats_242.html" target=_blank rel=nofollow><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">پـَـــ نــه پـَـــ</SPAN></SPAN></A><SPAN style="FONT-SIZE: medium"> خواستم اطلاعات عمومیت بالا بره !<BR>&nbsp;</SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><BR></SPAN><SPAN style="COLOR: #ff00ff"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">&nbsp; * * * * * * * * * * * * *</SPAN></SPAN></P> <DIV><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><BR>از این زنبور خرکیا دستمو نیش زده ، اومده میگه نیشت زد ؟ گفتم پـَـــ نــه پـَـــ نازم کرد !<BR>&nbsp;</SPAN></DIV> <DIV> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><BR></SPAN><SPAN style="COLOR: #ff00ff"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">&nbsp; * * * * * * * * * * * * *</SPAN></SPAN></P></DIV></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><BR>داریم&nbsp;میریم پیست اسکی ! میبینه روی باربند وسایل اسکی بستیم باز میگه دارید&nbsp;میرید اسکی ! گفتم پـَـــ نــه پـَـــ داریم میریم منچ بازی کنیم اون وسایل&nbsp;هم نکات انحرافی هستن !<BR>&nbsp;</SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><BR></SPAN><SPAN style="COLOR: #ff00ff"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">&nbsp; * * * * * * * * * * * * *</SPAN></SPAN></P> <DIV><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><BR>مادربزرگم آلزایمر گرفته ! فامیلمون میگه اثرات پیریه ؟ گفتم پـَـــ نــه پـَـــ بسوزه پدر عاشقی !<BR>&nbsp;</SPAN></DIV> <DIV> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><BR></SPAN><SPAN style="COLOR: #ff00ff"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">&nbsp; * * * * * * * * * * * * *</SPAN></SPAN></P></DIV></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><BR>رفتیم&nbsp;امتحان رانندگی ! یارو نشست پشت فرمون و تا اومده استارت بزنه ماشین ۲ متر&nbsp;پرید جلو ! سرهنگ به یارو گفت برو پایین ! گفت یعنی رد شدم ؟ گفت پـَـــ&nbsp;نــه پـَـــ شما ندید قبولی !<BR>&nbsp;</SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><BR></SPAN><SPAN style="COLOR: #ff00ff"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">&nbsp; * * * * * * * * * * * * *</SPAN></SPAN></P></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><BR>داره بارون میاد به مامانم میگم سقف سوراخه ! میگه داره آب میچکه ؟ گفتم پـَـــ نــه پـَـــ داره ازش هوا میره بیرون !<BR>&nbsp;</SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><BR></SPAN><SPAN style="COLOR: #ff00ff"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">&nbsp; * * * * * * * * * * * * *</SPAN></SPAN></P></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><BR>یارو&nbsp;با صورت رفته توی تیر چراغ برق ، نصف صورتش خراشیده شده ؟ برگشته میگه&nbsp;خیلی معلومه ؟ گفتم پـَـــ نــه پـَـــ فقط از ۱ کیلومتری معلوم نیست !<BR>&nbsp;</SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><BR></SPAN><SPAN style="COLOR: #ff00ff"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">&nbsp; * * * * * * * * * * * * *</SPAN></SPAN></P></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><BR>از&nbsp;دماغم داره خون میچکه و بدو بدو دارم میرم طرف دستمال کاغذی ! وسط راه&nbsp;جلومو سد کرده میگه چی شده ؟ خون میاد ؟ دستمال میخوای ؟ گفتم پـَـــ نــه&nbsp;پـَـــ شیر دماغم خراب شده دارم میرم لوله کش بیارم !<BR>&nbsp;</SPAN> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><BR></SPAN><SPAN style="COLOR: #ff00ff"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">&nbsp; * * * * * * * * * * * * *</SPAN></SPAN></P></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><BR>رفته&nbsp;تو اتاق پروو لباس رو پوشیده ، اومده بیرون میگه میاد بهم ؟ گفتم پـَـــ&nbsp;نــه پـَـــ داره میره ، بدو تا فرار نکرده یه جور از دلش دربیار !<BR>&nbsp;</SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><BR></SPAN><SPAN style="COLOR: #ff00ff"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">&nbsp; * * * * * * * * * * * * *</SPAN></SPAN></P></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><BR>از&nbsp;گوگل سایت رو باز کردم ، نوشته آیا میخواهید وارد سایت شوید ! گفتم پـَـــ&nbsp;نــه پـَـــ مثل اینکه زنگو اشتباه زدم با طبقه بالایی کار دارم ، ببخشید&nbsp;دیگه تکرار نمیشه !<BR>&nbsp;</SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><BR></SPAN><SPAN style="COLOR: #ff00ff"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">&nbsp; * * * * * * * * * * * * *</SPAN></SPAN></P></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><BR>مامور آمار : شما فرزند خانواده هستید ؟ پـَـــ نــه پـَـــ من پدر خانواده ام ولی خیلی خوب موندم اصلا شکسته نشدم !<BR>&nbsp;</SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><BR></SPAN><SPAN style="COLOR: #ff00ff"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">&nbsp; * * * * * * * * * * * * *</SPAN></SPAN></P></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><BR>فامیلمون&nbsp;اومده خونمون میگه از وقتی بخاری گذاشتین خونتون اینقدر گرم شده ؟ گفتیم&nbsp;پـَـــ نــه پـَـــ از وقتی توی کانون فرهنگی آموزش ثبت نام کردیم !</SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><BR>&nbsp;</SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><BR></SPAN><SPAN style="COLOR: #ff00ff"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">&nbsp; * * * * * * * * * * * * *</SPAN></SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><BR>کیف گرفتم دستم همسایه میگه داری میری دانشگاه ؟ گفتم پـَـــ نــه پـَـــ داریم میرم مهد کودک امروز کلاس خمیربازی داریم !</SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"></SPAN>&nbsp;</DIV> <DIV id=yui_3_2_0_1_13319854135051320 style="TEXT-ALIGN: center"> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><BR></SPAN><SPAN style="COLOR: #ff00ff"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">&nbsp; * * * * * * * * * * * * *</SPAN></SPAN></P><SPAN id=yui_3_2_0_1_13319854135051317 style="FONT-SIZE: medium"><BR>لوله کش اومده خونمون میگه لوله های آب چکه میکنن ؟ گفتم پـَـــ نــه پـَـــ سیمای برقمون سوراخ شدن</SPAN></DIV> text/html 2012-04-21T09:03:34+01:00 jokestan2011.mihanblog.com نوید ... جک و اس پ ن پ!!! http://jokestan2011.mihanblog.com/post/36 <DIV class=CenterPost2> <P><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #000000">به اپراتور اداره میگم لطفا شماره فلانی رو برام بگیر . میگه گرفتم وصل کنم؟ گفتم پَ نه پَ فوت کن , قطع کن</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #000000">***</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #000000">رفتم جلسه ثبت نام 1ساعت وایسادم.یارو اومده میگه میخوای ثبت نام کنی؟ پـَـــ نَ پـَـــ اومدم حالتو احوالتو سفید رویتو سیه مویتو ببینم بروم..</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #000000">***</SPAN></P> <P dir=rtl align=center>&nbsp;</P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #000000">به غضنفر میگن : کسی تو کره ماه زندگی میکنه ؟ میگه : آره دیگه، مگه نمی بینی هر شب لامپش روشنه!!</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium">***</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #000000">غضنفر می خواسته شیر داغ بخورد زیر پای گاوه آتیش روشن میکنه!!</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #000000">***</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #000000">غضنفر توی جبهه بیسیم چی بوده زنگ میزنه میگه : آقا ۵ تا عراقی دستگیر کردم بیاید ببرید میگن خودت بیار …. میگه نه شما بیاین اینا نمیذارن من بیام!</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium">***</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #000000">غضنفر می ره ماشینش رو بیمه کنه، آقاهه بهش می گه: خدا کنه هیچ وقت از این بیمه استفاده نکنی. غضنفر میگه: الهی تو هم از این پول خیر نبینی</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium">***</SPAN></P> <P dir=rtl align=center>&nbsp;</P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #000000">ورژن جدید : همیشه پشت سر هر مرد موفق، زنی است که . . . انگشت به دهان مانده !</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #000000">***</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #000000">تو اداره پشت میز کارم نشستم،ارباب رجوع اومده میگه کارمند اینجایین؟گفتم پ نه پ رئیس سازمان هوا فضای ناسام اومدم فقط کار تورو راه بندازم!</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #000000">***</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #000000">غضنفر میره بنگاه.. میگن یه خونه داریم کنار راه آهنه صدا زیاده ولی بعد از 1 هفته عادت میکنی . میگه: اشکال نداره این 1 هفته رو میرم خونه دادشم!</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #000000">***</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #000000">دو دقیقه دیر رفتم سر کلاس، استاد میگه شما دانشجوی این کلاسید؟ میگم پـَـَـ نــه پـَـَــ دانشجوی کلاس آواز استاد شجریانم! شما استاد شجریانید؟</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium">***</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #000000">شب دارم می خوابم.. بابام می گه داری می خوابی؟…پَ نَ پَ دارم امتحان می کنم تشکش خوبه یا نه..</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #000000">***</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #000000">ستاد: کی جواب این سوالو میدونه؟ من دستمو بردم بالا. استاد: میخوای جواب بدی؟ من: پــــَ نه پــــَ میخوام ببینم باد از کدوم ور میاد</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium">***</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #000000">ساعت ١١ اومدم خونه مامانم میگه الان اومدی؟ میگم په نه! ٢ساعت پیش اومدم الان تکرارش داره پخش میکنه</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #000000">***</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #000000">به بابام میگم موجودی حسابت چقدره؟ میگه: پول میخوای؟ پـَـَـ نــه پـَـَــ می خوام ببینم چقدر دیگه با بیل گیتس فاصله داریم</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #000000">***</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #000000">طرف ماشینشو میبره پمپ بنزین مسئولش میگه بنزین می خاین پ نه پ اومدیم آب هویج بریزیم توش چراغ جلوش قوی شه</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #000000">***</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #000000">دیشب رفتیم استخر طرف میپرسه: میخواین شنا کنین؟؟ پ نه پ می خوایم از امکانات رفاهیتون بازدید کنیم</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #000000">***</SPAN></P> <P dir=rtl align=center>&nbsp;</P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #000000">غضنفر میخواسته مین خنثی کنه، گوشاش رو میگیره پاش رو میذاره رو مین</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #000000">***</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #000000">دعاهای بنزینی: ۱- بنزین به قبرت بباره! ۲- التماس بنزین ۳- دست به هر چی می زنی بنزین شه! ۴- خدا بنزینت بده. سه لیتر در دنیا، صد لیتر در آخرت!</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #000000">***</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #000000">غضنفر رو میبرن برای اعدام ازش میپرسن حرفی نداری میگه نه میبرنش بالا طناب دارو میندازن گردنش یکدفعه میگه صبر کنین حرف دارم میگن بگو رو میکنه به دوستش میگه ممد خونتون از این بالا پیداست</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium">***</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #000000">دیــکتــاتــور کیــست؟ دیــکتــاتــور اون بچّه ی دو سالـــست که بیست نــفــر مجبورند به خاطــر اون کــارتون نــگاه کنــنــد</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #000000">*****</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #000000">یکی از ترس ناک ترین جملات دوران مدرسه ،این بود که : "یه برگه از کیفتون بیارید بیرون"</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: medium">***</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #000000">رفتم داروخونه…میگم باند دارین؟میگه واسه زخم؟…پ نه پ…بانده فرودگاه حیاط خونمون خراب شده…بابام همینجور داره با هواپیماش دوره خونه میچرخه.!!</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #000000">***</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #000000">به مامانم میگم قوری کجاست ؟ میگه میخوای چای بخوری ؟! نه پـــــ میخوام دست بکشم روش شاید غولی چیزی ازش درومد!!!!!!</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #000000">***</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #000000">دوستم رفتیم خرید.برگشتیم دیدیم ماشینش نیست میگه: دزدیدنش میگم نه په خسته شده بود از بس منتظر ما وایساد. اس ام،اس داد گفت من میرم خودتون بیاین!</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium">***</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #000000">میگم آقا خمیر دندون سفید کننده می خوام؟ میگه برا دندونات؟؟؟؟؟ پـَـَـ نــه پـَـَـــ می خوام کاسه دستشویی رو برق بندازم!!!!</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #000000">***</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #000000">ای پیج تو بهترین سر آغاز××× بی “وی پی ان” فیس بوک کی کنم باز؟ </SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #000000">ای پست تو مونس روانم ×××جز “لایک” تو نیست در توانم</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #000000">هم پست های نانموده دانی××× هم “کامنت” نا نوشته خوانی </SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #000000">از این انتظار رهاییم ده××× با “لایک” خود آشناییی ام ده…!!!</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #000000">***</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #000000">ای خدا “ویندوز” دل را باز کن یک “پرینت” از رحـمتت آغاز کـن “آپشن” غــم را خدایا مــکن فایل اشکم را خـدایا “ران” مکن نام تو “پسوورد” درهای بهشت آدرس “ایمیل” سایت سرنوشت ای خدا حــرف دلم با کی زنم “هلپ” میخواهم که “اف ۱″ مــیزنم</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #000000">@@@@@</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #000000">اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم بلیت آنتالیا را بَـرَم وی را به ترکیه به خرج حضرت حافظ که مجانی ببیند وی هی آنجاهای زیبا را کنار ساحلش دارد درخت نخل دریایی به طوری که فراموشش کنی از بیخ دریا را درخت نخل دریایی، چه چشم انداز زیبایی! چه چشم انداز زیبایی؟! خودت حل کن معما را(!)</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium">***</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #000000">اهل تهرانم پیشه‌ام شوفریست*** گاه‌گاهی می‌روم جایی سوی دوری دور دور آنجایی که شهر پیداست ***پیکانی دارم بهتر از هر ماشین*** رفته بودم سر خط دو سه تایی مسافر بزنم ***روزگارم بد نیست و حقوقم سر ماه راست در جیب صاحبخانه است بچه‌ام بی‌تاب است و شبی در خواب دید که من بنزی دارم مشکی الگانس ناگهان از خواب پرید با نگاهی نگران گفت به من پشت صد بار گذشتن تاکسی‌ها خواهم مرد پدری دارم بهتر از مادر من پدرم شوفر بود آن زمان گاری بود و باغی پر عطر یونجه پشت تهران شهری است که زمینی دارم که ندارد آبی به سراغ من اگر می‌آیید</SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #000000">***<BR></SPAN></P></DIV> text/html 2011-12-29T11:26:09+01:00 jokestan2011.mihanblog.com نوید ... پیامک عخشولانه http://jokestan2011.mihanblog.com/post/33 افسوس که قصه مادربزرگ درست بود همیشه یکی بود و یکی نبود<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/17.gif"><U><FONT color=#ffffff size=1></FONT></U> text/html 2011-12-29T11:06:58+01:00 jokestan2011.mihanblog.com نوید ... مخصوص خانمها؟؟؟!!!!! http://jokestan2011.mihanblog.com/post/32 <SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><FONT color=#000000 face="">شباهت </FONT><A href="http://onlyfun.ir/"><FONT color=#000000 face="">زن</FONT></A><FONT color=#000000><FONT face=""> با قهوه:1.هردوش آدمو ریلکس می کنند.2.هردوش آدموداغ می کنند.3.هردوش آدموتا صبح بی دار نگه می دارند</FONT><BR></FONT></SPAN> text/html 2011-05-07T16:49:40+01:00 jokestan2011.mihanblog.com نوید ... غضنفر http://jokestan2011.mihanblog.com/post/31 <P>به غضنفر میگن بابات به رحمت ایزدی پیوست،<BR>میگه: رحمت ایزدی دیگه کیه؟<BR>میگن: نه منظورمون اینه که به دیار باقی شتافت،<BR>میگه: دیار باقی دیگه کجاست؟<BR>میگن: یعنی دار فانی رو وداع گفت،<BR>میگه: دار فانی دیگه چه جور داریه؟<BR>میگن: یعنی رخت از این دنیا بربست،<BR>میگه: منظورتون رو نمیفهمم!<BR>میگن: احمق، بابات مرد،<BR>میگه: احمق خوتی، بابا دیگه کیه! <BR></P> <P>به غضنفر میگن: نظرت راجع به ماه رمضان چیه؟<BR>میگه: والا خیلی خوبه فقط یه کم زولبیا بامیه اش رو زیاد کنن بهتر میشه! </P> <P>&nbsp;</P> <P>غضنفر جلوی یک عابر بانک ایستاده بود و التماس می‌کرد: تو می‌تونی دو میلیون تومان به من قرض بدی، می دونم که داری، کمکم کن، به خدا بهت بر می گردونم!<BR></P> <P>&nbsp;</P> <P>غضنفر پسرشو میفرسته دانشکده افسری، دوستاش بهش میگن: درس پسرت که خیلی خوبه بود، بهتر بود میگذاشتی دکتر یا مهندس بشه؟<BR>غضنفرمیگه: نه، آخه میخوام وقتی درسش تموم شد باهم کلانتری باز کنیم!</P> <P>&nbsp;</P> <P>یه روز دو تا تنبل میرن بانک میزنن، اولی میگه بیا پولا رو بشمریم.<BR>دومی میگه: ولش كن فردا رادیو میگه! <BR></P> <P>&nbsp;</P> <P>غضنفرمیره دكترمیگه آقای دكترمن فراموشی گرفته‌ام.<BR>دكتر میگه: چندوقته این بیماری رو دارین؟<BR>غضنفرمیگه: كدوم بیماری؟ </P> <P>&nbsp;</P> <P>آمریكاییه میخواسته غضنفر ضایع كنه می‌برتش تو آمریكا و بهش میگه: زمین را بكن. غضنفر بعد از100متر كندن به یک سیم میرسه، آمریكاییه بهش میگه: ببین ما از100سال پیش تلفن داشتیم!<BR>غضنفر هم یارو رو می‌برتش تو شهرشون و بهش میگه: بكن، آمریكاییه بعد از100متر كندن به چیزی نمیرسه، غضنفر بهش میگه ببین ما از100سال پیش موبایل داشتیم! </P> <P>&nbsp;</P> <P>غضنفر به زنش میگه: زن مهریه‌ات را بگذار اجرا تا با پولش خونه بخریم!<BR></P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> text/html 2011-04-01T18:11:18+01:00 jokestan2011.mihanblog.com نوید ... 13 بدر http://jokestan2011.mihanblog.com/post/30 <BR><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.gevogroup.com/images/-Mails-/Falsafeye%2013%20Bedar%20Dar%20Irane%20Bastan.jpg" align=baseline border=0><BR><BR><BR><FONT style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: rgb(0,0,0)" face="comic sans ms" color=#ffffbf> <P class=yiv132569085MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 5px; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma,sans-serif">ایرانیان باستان اعتقاد داشتند که عدد ١٣ نحس می‌باشد، از نظر علمی عقیده‌ی آنها کاملا درست می‌باشد! البته در رسانه‌های امروزی هیچ اشاره‌ای به این گونه مسائل نمی‌شود و دلیل آن هم ترس از خرافی شدن عقاید و همچنین کم بودن سطح علمی جامعه می‌باشد.</SPAN></P> <P class=yiv132569085MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 5px; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma,sans-serif">در واقع فلسفه عدد ١٣ بر می‌گردد به طرز قرارگیری ستاره‌ها و منظومه خورشیدی، جمعی از دانشمندان بر این باورند که اجسام خیلی بزرگ (مانند ماه، یا حتی کوه) نوعی فرکانس از خود منتشر می‌کنند که بر بازده و عملکرد مغز جانوران خصوصا انسان مستقیما تاثیر (خوب یا بد) دارد. این مسئله پایه و اساس خیلی از عقاید را ثابت می‌کند. (در باره این موضوع مطالب بسیار زیادی وجود دارد که به دلیل مختصر گویی از آوردن آنها در این متن خودداری می‌شود).</SPAN></P> <P class=yiv132569085MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 5px; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma,sans-serif">ایرانیان باستان این روز (١٣ فروردین) را در طبیعت به جشن شادی می‌پرداختند تا بدین وسیله خود را از نحسی آن حفظ کنند. از آداب این روز می‌توان به گره زدن سبزه و دور انداختن یا به قولی به آب دادن سبزه اشاره کرد. در گذشته دختران و پسران دم بخت سبزه‌ها را گره می‌زدند و آرزو می‌کردند تا در سال جدید تشکیل خانواده دهند، البته گره زدن تنها مختص دختران و پسران دم بخت نمی‌باشد و همه می‌توانند سبزه‌ای گره زده و آرزو کنند. عقیده بر این بوده است که وقتی گره باز شود، مشکلات حل شده و آرزو بر آورده می‌شود.</SPAN></P> <P class=yiv132569085MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 5px; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma,sans-serif">دور انداختن سبزه‌ها هم به این دلیل بود که ایرانیان باستان عقیده داشتند بدی‌ها و مریضی‌ها در این سبزه جمع شده و با به آب دادن یا به دور انداختن آن این پلیدی‌ها و مریضی‌ها را از خود دور می‌کردند.</SPAN></P> <P class=yiv132569085MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 5px; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma,sans-serif">در ضمن این روز متعلق به خدای باران می‌باشد و در مراسم ١٣ دعا برای بیشتر شدن و به موقع بودن باران در سال جدید وجود داشته که با گذشت زمان این رسم از میان رفته است.</SPAN></P> <P class=yiv132569085MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 5px; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma,sans-serif">برگرفته از وبلاگ همشاگردی ها</SPAN></P></FONT> text/html 2011-03-31T08:44:09+01:00 jokestan2011.mihanblog.com نوید ... ویدیو http://jokestan2011.mihanblog.com/post/29 text/html 2011-03-31T08:24:33+01:00 jokestan2011.mihanblog.com نوید ... تبریك...؟؟؟ http://jokestan2011.mihanblog.com/post/28 [ &lt;div id="13015597962627822"&gt;&lt;script type="text/JavaScript" src="<A href='http://www.aparat.com/embed/532b7cbe070a3579f424988a040752f23113?data[rnddiv]=13015597962627822&amp;data[w]=600"></script></div'>http://www.aparat.com/embed/532b7cbe070a3579f424988a040752f23113?data[rnddiv]=13015597962627822&amp;data[w]=600"&gt;&lt;/script&gt;&lt;/div</A>&gt; <DIV id=13015597962627822> <SCRIPT src="http://www.aparat.com/embed/532b7cbe070a3579f424988a040752f23113?data[rnddiv]=13015597962627822&amp;data[w]=600" type=text/JavaScript></SCRIPT> </DIV> <P>]</P> <P>[&lt;div id="13015762614365958"&gt;&lt;script type="text/JavaScript" src="<A href='http://www.aparat.com/embed/dbbf603ff0e99629dda5d75b6f75f9662695?data[rnddiv]=13015762614365958&amp;data[w]=600"></script></div'>http://www.aparat.com/embed/dbbf603ff0e99629dda5d75b6f75f9662695?data[rnddiv]=13015762614365958&amp;data[w]=600"&gt;&lt;/script&gt;&lt;/div</A>&gt;</P> <DIV id=13015762614365958> <SCRIPT src="http://www.aparat.com/embed/dbbf603ff0e99629dda5d75b6f75f9662695?data[rnddiv]=13015762614365958&amp;data[w]=600" type=text/JavaScript></SCRIPT> </DIV> <P>]&nbsp;</P> text/html 2011-03-09T18:56:49+01:00 jokestan2011.mihanblog.com نوید ... عكس های لیندا كیانی http://jokestan2011.mihanblog.com/post/26 text/html 2011-03-09T18:30:33+01:00 jokestan2011.mihanblog.com نوید ... عكس های كامران حوون http://jokestan2011.mihanblog.com/post/25 <P>&nbsp;</P> text/html 2011-03-09T18:23:08+01:00 jokestan2011.mihanblog.com نوید ... …..جوک جدید غضنفر….. http://jokestan2011.mihanblog.com/post/24 <P><FONT size=3>یه روز </FONT><A href="http://chelseafc1.bloghaa.com/category/%d8%ac%da%a9-%d8%ba%d8%b6%d9%86%d9%81%d8%b1/"><STRONG><FONT color=#5c5552 size=3>دو تا غضنفر</FONT></STRONG></A><FONT size=3> برای شکار می رن توی جنگل روی درختها </FONT></P> <P><FONT size=3>کمین می کنند. یکی از آنها از درخت سقوط می کنه . شکارچی </FONT></P> <P><FONT size=3>دوم احساس می کنه دوستش که از درخت سقوط کرده ، نفس </FONT></P> <P><FONT size=3>نمی کشد و چشمانش باز و خیره مانده است. با موبایل با&nbsp; مرکز </FONT></P> <P><FONT size=3>اورژانس تماس می گیرد و به فردی که گوشی را برمی دارد می گوید:<BR></FONT></P> <P><FONT size=3>فکر می کنم دوست من مرده است ، چکار باید بکنم؟ طرف مقابل به </FONT></P> <P><FONT size=3>آرامی می گوید: دلواپس نباش.<BR></FONT></P> <P><FONT size=3>من می توانم به تو کمک کنم. ابتدا باید مطمئن شویم که مرده است </FONT></P> <P><FONT size=3>بعد از سکوتی که حکمفرما می شود صدای یک گلوله به گوش می </FONT></P> <P><FONT size=3>رسد. شکارچی دوم دوباره گوشی را برمی دارد و می گوید: بسیار </FONT></P> <P><FONT size=3>خب ، حالا چه کار باید بکنم؟!<BR></FONT></P> text/html 2011-03-05T15:30:20+01:00 jokestan2011.mihanblog.com نوید ... سخنان.... http://jokestan2011.mihanblog.com/post/23 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 48pt; line-height: 115%; font-family: 'B Arabic Style';" lang="FA"><font face="Calibri">همه دوست دارند به بهشت بروند<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 48pt; line-height: 115%; font-family: 'B Arabic Style';" lang="FA"><font face="Calibri">اما کسی دوست ندارد بمیرد<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 48pt; line-height: 115%; font-family: 'B Arabic Style';" lang="FA"><font face="Calibri">بهشت رفتن جرأت مردن می خواهد.<o:p></o:p></font></span></p> text/html 2011-02-11T12:49:04+01:00 jokestan2011.mihanblog.com نوید ... یه دختر خوب باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟؟!! طنز http://jokestan2011.mihanblog.com/post/21 <P style="TEXT-ALIGN: center"><BR></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG hspace=0 src="http://tehrankids.com/uploads/posts/2009-12/thumbs/1262021281_123636291423.jpg" align=bottom border=0></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><BR></P> <P class=" " dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: " Tahoma?,?sans-serif?;?>یه </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: " Tahoma?,?sans-serif?;?>دختر خوب هیچ وقت زودتر از اینکه از شیر بگیرنش عاشق نمی شه</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: " Tahoma?,?sans-serif?;?>.</SPAN></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"></DIV> <P class=" " dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: " Tahoma?,?sans-serif?;?><BR></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: " Tahoma?,?sans-serif?;?>.</SPAN></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><BR><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: " Tahoma?,?sans-serif?;?></SPAN></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: " Tahoma?,?sans-serif?;?>یه دختر خوب وقتی بلد نیست رانندگی کنه چرا باید زور بزنه و با گل پسرا کل کل کنه</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: " Tahoma?,?sans-serif?;?>.</SPAN></P> <P style="COLOR: rgb(255,0,0); TEXT-ALIGN: center"><STRONG><BR></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: " Tahoma?,?sans-serif?;?><STRONG style="COLOR: rgb(255,0,0)">ادامه مطلب رو از دست ندید</STRONG></SPAN></P>